top of page

תקנון סדנאות וקורסים

סדנה


* ההרשמה היא על בסיס מקום פנוי.

* סדנה תפתח במינימום של 6 משתתפים.
* שיעורי השלמה יינתנו במועדים חלופיים, בהתאם ליכולות בית הספר.

*במידת הצורך, יוכל להגיע מורה מחליפ.ה למפגשי הסדנה.

*לא ניתן לשמור עבודות בסטודיו מעבר ל3 שבועות לאחר סיום סדנת ציור / מעבר ל4 שבועות לאחר סיום סדנת פיסול.
* היעדרות משיעורים באחריות התלמיד בלבד. מומלץ לא להיעדר, חבל !  במקרה של היעדרות ניתן יהיה להשלים על בסיס מקום פנוי בסדנה פתוחה בטווח של עד חודשיים ממועד ההיעדרות. 

* ביטולי השתתפות בסדנה יתקבלו עד למועד תחילתה:

- עד שבועיים לפני פתיחת הסדנה ינתן החזר מלא, למעט הוצאות אשראי בגובה 5%.

- פחות משבועיים לפני פתיחת הסדנה ינתן החזר של 80% מהסכום ששולם.

- לאחר פתיחת הסדנה לא ינתן החזר כספי.

*ניתן לחלק לעד 8 תשלומים החל מ500 ש״ח ומעלה.

*מוזמנים לפנות אלינו לבקשות מיוחדות בנושאי תשלום.

*מועדי המפגשים עלולים להשתנות בהודעה מראש

התחייבות היא לכל מועדי הקורס ואפשרויות ביטול/השלמה יעשו בתיאום מראש ובהתאם לתקנון שלנו.


קורס שנתי 


* ההרשמה היא על בסיס מקום פנוי.

*סדנה תפתח במינימום של 6 משתתפים.

* שיעורי השלמה יינתנו במועדים חלופיים, במידת הצורך על פי החלטת בית הספר. 

*במידת הצורך, יוכל להגיע מורה מחליפ.ה למפגשי הקורס.

*לא ניתן לשמור עבודות בסטודיו מעבר ל3 שבועות לאחר סיום הציור / מעבר ל4 שבועות לאחר סיום הפסל.
* היעדרות משיעורים באחריות התלמיד בלבד. מומלץ לא להיעדר, חבל!  במקרה של היעדרות ניתן יהיה להשלים על בסיס מקום פנוי בסדנה פתוחה בטווח של עד חודשיים ממועד ההיעדרות. 

בהרשמה לקורס שנתי ניתן להשלים עד 10% מהשיעורים עד תום שנת הלימודים (סוף יוני) ועל בסיס מקום פנוי.
* ביטולי השתתפות בקורס יתקבלו עד למועד תחילתו:

- עד שבועיים לפני פתיחת הקורס ינתן החזר מלא, למעט הוצאות אשראי בגובה 5%.

- פחות משבועיים לפני פתיחת הקורס ינתן החזר של 80% מהסכום ששולם.

* ניתן לחלק לעד 8 תשלומים החל מ 500 ש״ח ומעלה.

* מוזמנים לפנות אלינו לבקשות מיוחדות בנושאי תשלום.

*מועדי המפגשים עלולים להשתנות בהודעה מראש

התחייבות היא לכל מועדי הקורס ואפשרויות ביטול/השלמה יעשו בתיאום מראש ובהתאם לתקנון שלנו.

שוברים

במקרה בו הלקוח קיבל ומימש שובר הנחה לחנות האטליה, (שובר שקיבל עם הרשמה לקורס/סדנה בבית הספר), ולאחר מכן ביטל השתתפות, יתבצע החזר, בהתאם לתקנון, ובניקוי של השובר שמומש.

bottom of page