top of page

רוני בן פורת, 1995, אמנית רב תחומית העוסקת בעיקר במדיומים מיצב ופיסול, בוגרת בית הספר מנשר לאמנות.
בעבודתיה רוני יוצרת, לומדת וחוקרת בעזרת פעולת הפירוק, תוך הסתכלות במבט עכשווי אל שרידי העבר והתייחסות למשמעות החומר. היא משלבת בתהליכי העבודה וגם בעבודות עצמן שפה וטכניקות מעולם האדריכלות, על מנת להבין, לדייק ולנכס לתוך היצירות את המרחב בו היא עובדת. ברבות מעבודותיה, רוני עוסקת בתופעות חברתיות-תרבותיות-עכשווית, הקשורות לחללים אדריכליים ומפגשים במרחב, אליהן היא מגיבה בשפה מושגית, מופשטת וחידתית תוך דגש על אופן ההצבה. המתח בין פירוק וחורבן ל״בסיסיות״, החתירה והרצון העז לחזור לאחור ולגעת בגרעין הראשוני של הדבר, היא שאיפה שמגלמת בתוכה את הרציונל בכל הפעולות של רוני כאמנית.
רוני בן פורת, אמנית של גלריה p8, מציגה בגלריות בארץ ובחו״ל, מנחה ומנהלת בית הספר האָטֶלְיֶה.

קרדיט לתמונת המנחה: דורון עובד

רוני בן פורת

רוני בן פורת

קורסים 

bottom of page