top of page

עותה פטינקין, נולדה בשנת 1987. ציירת, בוגרת בית הספר New York Studio School.

בעבודתה עוסקת עותה בציור מהתבוננות, כאשר מהלך העבודה על הציור מצוי באיזון שבין פעולה ספונטנית, אינטואיטיבית שמתרחשת במפגש החי והבלתי מכוון בתוך מהלך היצירה, לבין הפעולה המושכלת שמונעת מתוך הידע של שפת הציור, החוקיות והסדר הפנימי של המבנה הציורי שאותו היא שואבת מתוך למידה מעמיקה של אמני העבר ומסורת האמנות של ההיסטוריה.

עבור עותה הציור אינו תהליך ידוע מראש של יצירת דימויי על הקנווס לפי שלבים קבועים, אלא, במהלך העבודה הציור עובר גילגולים של בריאה ופירוק, הדברים המעניינים באמת מתרחשים במקומות הלא מתוכננים בהם הגבולות מיטשטשים, ונוצר ערוץ פתוח למקורות יצירה חדשים.

הציור הוא תהליך של חיפוש וניסויי, על מנת להגיע לדיוק במחוות הציוריות, ההבעה, המראה הוויזואלי והאיזון הנכון בין האלמנטים של הציור כך שייצרו עומק פלסטי על משטח דו-מימדי, ובו בזמן גם יביעו חוויה חושית פואטית ואנושית.

עותה פטינקין מציגה בארץ ובעולם, היא בעלים של בית הספר הָאָטֶלְיֶה לפיסול, ציור ורישום ומלמדת במספר מוסדות נוספים בארץ.


קרדיט לתמונת המנחה: ים טרייבר

עותה פטינקין

עותה פטינקין

קורסים 

ציור דיוקן- יולי

ציור דיוקן- יולי

קורס ציור של ארבעה מפגשים בהנחיית עותה פטינקין.

כיתת אמן- שני ערב

כיתת אמן- יולי אוגוסט

קורס ציור של שמונה מפגשים בהנחיית עותה פטינקין.

ציור דיוקן- יולי אוגוסט

ציור דיוקן- יולי אוגוסט

קורס ציור של שמונה מפגשים בהנחיית עותה פטינקין.

סדנת ציור נוף בעמק האלה

סדנת ציור נוף בעמק האלה

סדנת סופ״ש בהנחיית עותה פטינקין

קורס ליווי אמנים

קורס ליווי אמנים

קורס של תשעה מפגשים בהנחיית עותה פטינקין ולילית שמבון

ציור מתקדמים שני ערב

ציור מתקדמים שני ערב

קורס ציור שנתי מספטמבר עד אמצע יוני, בהנחיית עותה פטינקין.

ציור שני בצהריים

ציור שני בצהריים

קורס ציור שנתי מספטמבר עד אמצע יוני, בהנחיית עותה פטינקין.

bottom of page