top of page

אבנר לוינסון, נולד בשנת 1981 בירושלים. פסל בוגר תואר שני באמנות מבית הספר New York Studio School.

בעבודתו האומנותית עוסק אבנר בעיקר בגוף האדם. אבנר מתעסק בפער שבין חיי היום יום השגרתיים לבין הצורך והרצון לשאוף לנשגב. בעבודתו מחפש אבנר את שווי המשקל העדין בין הגשמי לבין המופשט והרוחני. עבודתיו עסוקת במצבים ודילמות אנושיות, בנסיון לשוות להם צורה, להביא אותם לידי ביטוי מוחשי בחומר.

עבודותיו מתחילות באופן מעורפל והתוצאה הסופית אינה ידוע לו. ההתפתחות מתרחשת תוך כדי תהליך העבודה. הפסל הוא מעיין סקיצה מתמשכת אשר ברגע מסויים מגיעה לכדי שלמות.

העיסוק באמנות הוא חקירה מתמדת רגשית, רוחנית ואינטלקטואלית, זו דרך חיים.

אבנר מציג בגלריות בניו יורק ובישראל, בעלים של בית הספר הָאָטֶלְיֶה ומלמד במסגרות שונות.


קרדיט לתמונת המנחה: בר גורדון

אבנר לוינסון

אבנר לוינסון

קורסים 

חומר גולמי- רביעי ערב

חומר גולמי- רביעי ערב 24

קורס פיסול שנתי בהנחיית אבנר לוינסון

חומר גולמי- ערב

24חומר גולמי-ערב

קורס פיסול שנתי בהנחיית אבנר לוינסון

חומר גולמי- צהריים

חומר גולמי- צהריים 24

קורס פיסול שנתי בהנחיית אבנר לוינסון

bottom of page