תקנון

סדנה


* ההרשמה היא על בסיס מקום פנוי.

* סדנה תפתח במינימום של 6 משתתפים.
* שיעורי השלמה יינתנו במועדים חלופיים, בהתאם ליכולות בית הספר.

*במידת הצורך, יוכל להגיע מורה מחליפ.ה למפגשי הסדנה.
* היעדרות משיעורים באחריות התלמיד בלבד. מומלץ לא להיעדר, חבל !  במקרה של היעדרות ניתן יהיה להשלים על בסיס מקום פנוי בסדנה פתוחה בטווח של עד חודשיים ממועד ההיעדרות. 

* ביטולי השתתפות בסדנה יתקבלו עד למועד תחילתה:

- עד שבועיים לפני פתיחת הסדנה ינתן החזר מלא, למעט הוצאות אשראי בגובה 5%.

- פחות משבועיים לפני פתיחת הסדנה ינתן החזר של 80% מהסכום ששולם.

- לאחר פתיחת הסדנה לא ינתן החזר כספי.

*ניתן לחלק לעד 8 תשלומים החל מ500 ש״ח ומעלה.

*מוזמנים לפנות אלינו לבקשות מיוחדות בנושאי תשלום.


קורס שנתי 


* ההרשמה היא על בסיס מקום פנוי.

*סדנה תפתח במינימום של 6 משתתפים.

* על כל הרשמה לקורס שנתי נוסף תינתן הנחה של 5% מסכום הקורס הנוסף.
* שיעורי השלמה יינתנו במועדים חלופיים, במידת הצורך על פי החלטת בית הספר. 

*במידת הצורך, יוכל להגיע מורה מחליפ.ה למפגשי הקורס.
* היעדרות משיעורים באחריות התלמיד בלבד. מומלץ לא להיעדר, חבל!  במקרה של היעדרות ניתן יהיה להשלים על בסיס מקום פנוי בסדנה פתוחה בטווח של עד חודשיים ממועד ההיעדרות. 
* ביטולי השתתפות בקורס יתקבלו עד למועד תחילתו:

- עד שבועיים לפני פתיחת הקורס ינתן החזר מלא, למעט הוצאות אשראי בגובה 5%.

- פחות משבועיים לפני פתיחת הקורס ינתן החזר של 80% מהסכום ששולם.

* ניתן לחלק לעד 8 תשלומים החל מ 500 ש״ח ומעלה.

* מוזמנים לפנות אלינו לבקשות מיוחדות בנושאי תשלום.