תקנון סדנאות וקורסים

סדנה


* ההרשמה היא על בסיס מקום פנוי.

* סדנה תפתח במינימום של 6 משתתפים.
* שיעורי השלמה יינתנו במועדים חלופיים, בהתאם ליכולות בית הספר.

*במידת הצורך, יוכל להגיע מורה מחליפ.ה למפגשי הסדנה.

*לא ניתן לשמור עבודות בסטודיו מעבר ל3 שבועות לאחר סיום סדנת ציור / מעבר ל4 שבועות לאחר סיום סדנת פיסול.
* היעדרות משיעורים באחריות התלמיד בלבד. מומלץ לא להיעדר, חבל !  במקרה של היעדרות ניתן יהיה להשלים על בסיס מקום פנוי בסדנה פתוחה בטווח של עד חודשיים ממועד ההיעדרות. 

* ביטולי השתתפות בסדנה יתקבלו עד למועד תחילתה:

- עד שבועיים לפני פתיחת הסדנה ינתן החזר מלא, למעט הוצאות אשראי בגובה 5%.

- פחות משבועיים לפני פתיחת הסדנה ינתן החזר של 80% מהסכום ששולם.

- לאחר פתיחת הסדנה לא ינתן החזר כספי.

*ניתן לחלק לעד 8 תשלומים החל מ500 ש״ח ומעלה.

*מוזמנים לפנות אלינו לבקשות מיוחדות בנושאי תשלום.


קורס שנתי 


* ההרשמה היא על בסיס מקום פנוי.

*סדנה תפתח במינימום של 6 משתתפים.

* על כל הרשמה לקורס שנתי נוסף תינתן הנחה של 5% מסכום הקורס הנוסף.
* שיעורי השלמה יינתנו במועדים חלופיים, במידת הצורך על פי החלטת בית הספר. 

*במידת הצורך, יוכל להגיע מורה מחליפ.ה למפגשי הקורס.

*לא ניתן לשמור עבודות בסטודיו מעבר ל3 שבועות לאחר סיום הציור / מעבר ל4 שבועות לאחר סיום הפסל.
* היעדרות משיעורים באחריות התלמיד בלבד. מומלץ לא להיעדר, חבל!  במקרה של היעדרות ניתן יהיה להשלים על בסיס מקום פנוי בסדנה פתוחה בטווח של עד חודשיים ממועד ההיעדרות. 
* ביטולי השתתפות בקורס יתקבלו עד למועד תחילתו:

- עד שבועיים לפני פתיחת הקורס ינתן החזר מלא, למעט הוצאות אשראי בגובה 5%.

- פחות משבועיים לפני פתיחת הקורס ינתן החזר של 80% מהסכום ששולם.

* ניתן לחלק לעד 8 תשלומים החל מ 500 ש״ח ומעלה.

* מוזמנים לפנות אלינו לבקשות מיוחדות בנושאי תשלום.

תקנון החנות

תקנון חנות האמנות המקוונת של "האטליה"

כללי

1.    www.ateliertlv.com (להלן: "האתר") משמש פלטפורמה במרשתת לחנות מקוונת למכר מרחוק של מוצרים המשמשים לצרכי אומנות (להלן: "החנות המקוונת.)"

2.    החנות המקוונת מהווה שלוחה וחלק מבית העסק: "אָטֶלְיֶה – בית ספר לפיסול, ציור ורישום" מספר ח.פ. 040196933, שכתובתו: רח' שביל המרץ 2, תל אביב מיקוד 6653518.  (להלן: "האטליה.)"

3.    פרטי מוקד שירות הלקוחות של החנות המקוונת:

כתובת הדואר האלקטרוני: atelier.tlv.school@gmail.com

מספר טלפון: ‭052-5833131‬

שעות פעילות לאיסוף עצמי: 
ימים  
שעות 

הליך הרכישה בחנות המקוונת:

4.    כל המבצע רכישה בחנות המקוונת (להלן: "המזמין" או "הצרכן)" יידרש כתנאי מקדים להצהיר כי קרא את תקנון האתר, ובכך לאשר את תחולתו של תקנון האתר עליו. ככל שהמזמין לא יאשר את האמור בתנאי השימוש המופרטים להלן לא יתאפשר לו להמשיך בהליך הרכישה.

5.    על מנת לרכוש כל מוצר ומוצר המוצע בחנות המקוונת יש לעקוב אחר ההוראות באתר, כאשר בסופו של תהליך יהיה על המזמין להזין את פרטיו האישיים - הכוללים, בין היתר, את פרטי כרטיס האשראי שברשותו, שמו המלא, מספר תעודת זהותו, מספר טלפון להתקשרות, דואר אלקטרוני ומענו (להלן: "שלב מסירת הפרטים.)"

6.    יובהר, המזמין בחנות המקוונות מצהיר כי שלב מסירת הפרטים נעשה בהתאם לרצונו ובהסכמתו והוא בעל כשרות משפטית  לבצע את פעולות הרכישה.

7.    המזמין נותן את הסכמתו כי האטליה תעשה שימוש בפרטיו האישיים לצרכי חיובו באמצעות חברות הסליקה,
חברות כרטיסי האשראי, חברת pal pay ומסוף הסליקה. כמו כן, ייעשה שימוש בפרטים האישיים לצרכי אספקת המוצרים למזמין )באמצעות חברת דואר שליחים ו/או דואר ישראלי ו/או בכל דרך חוקית בה תבחר האטליה לשלוח למזמין את המוצר. (בנוסף, האטליה תעשה שימוש בכתובת הדואר האלקטרוני של המזמין, לצורך שליחת דואר אלקטרוני חוזר, המאשר או שולל, את ביצוע הרכישה.

8. האטליה מעוניינת לשלוח לכתובת הדואר האלקטרוני של המזמין "עלון חדשות של בית העסק" (להלן: "דבר
הפרסום. )" יחד עם זאת, כבר בעת שלב מסירת הפרטים, היה והמזמין אינו מעוניין בדברי פרסום כלשהם מאת
האטליה, כל שעליו יהיה זה לסמן בקשתו זו במקום המתאים לכך באתר, ובמצב זה מראש לא יישלחו למזמין
דברי פרסום מאת האטליה.

9. למזמין, שבחר כי יישלח לכתובת הדואר האלקטרוני שברשותו דבר הפרסום, תהא האפשרות, אם אינו מעוניין
בעתיד בשליחת דבר פרסום נוסף, לבקש בדואר חוזר ממוקד שירות הלקוחות להסירו מרשימת התפוצה ובפעולה
זאת לא יישלח בעתיד דבר פרסום נוסף מאת האטליה למזמין.
10. בהתייחס לכל מוצר שייבחר באתר יופיעו במהלך שלבי הרכישה פרטיו, מחירו, זמינותו במלאי,  דרך השילוח וכל מידע רלוונטי אחר (להלן: "דף נתוני המוצר.)" תצלומי המוצרים הינם להמחשה בלבד ועשויים לעיתים לא לשקף את צורתו המיטבית של המוצר. מומלץ בטרם רכישת המוצר לעיין כדבעי במפרט המופיע לצדו. כאן גם המקום לציין, כי על כל שאלה או הבהרה בהתייחס למוצרים המוצגים באתר, כולל בשאלות הנוגעות למפרט הטכני של המוצר, למידע על תפעול המוצר, אחריות, ניתן לפנות למוקד שירות הלקוחות שלנו.

11. יצוין, כי התשלום עבור המוצרים שבחנות המקוונות יכול להתבצע אך ורק באמצעות סוגי כרטיסי האשראי המפורטים באתר. לא ניתן לשלם עבור המוצרים המוצעים באתר באמצעות תשלומים מסוג אחר כגון: שיקים, העברות בנקאיות, וכיוצ"ב. יחד עם זאת, יתאפשר תשלום באתר באמצעות תווי קנייה דיגיטאליים (שוברי מתנה) המיועדים לשימוש בחנות המקוונת בלבד, הכול כפי שיפורט להלן.

12. אזהרה: מסירת פרטים כוזבים עלולה להתגבש לכדי עבירה פלילית על פי הדין המהותי הישראלי, ולגרור עמה הן הליכים משפטיים פלילים הן הליכים משפטיים אזרחיים, כנגד העושה כן. במידה והאטליה תזהה פעילות פלילית כאמור באתר היא שומרת לעצמה את הזכות להעביר את כל פרטי המידע הרלוונטיים מהאתר לרשויות החקירה המוסמכות.

13. בסיומו של כל שלב מסירת הפרטים, על ידי המזמין, תתבצע בדיקה ממוחשבת של הפרטים שנמסרו, באמצעות
חברת pal pay או/ו חברת הסליקה או/ו חברות כרטיסי האשראי (להלן: "חברות כרטיסי האשראי.)"

14. בסיומו של הליך שלב מסירת הפרטים ואישורו בידי חברות כרטיסי האשראי הרלוונטיות תירשם הפעולה במחשבי האטליה. כמו כן, יישלח לצרכן דואר אלקטרוני חוזר, המאשר את פרטי הרכישה או שולל את ביצוע הרכישה. ויובהר, תנאי מוקדם לאישור הרכישה הוא אישור שלב מסירת הפרטים על ידי חברות כרטיסי האשראי הרלוונטיות. המוצר יישלח לכתובתו של המזמין רק לאחר קבלת אישור זה ובהתאם ליתר הוראות תקנון זה.

15. לצדה של הודעת אישור הרכישה תשלח האטליה למזמין בנוסף ובמצורף, באמצעות הדואר האלקטרוני, מסמך פרטי עסקה כמשמעותו בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א - 1981 (להלן: "מסמך פרטי העסקה.)"

16. האטליה נוקטת באמצעי הביטחון הנדרשים על ידי כל חברות האשראי המספקות שירות לחנות המקוונות, בכך עושה האטליה ככל האפשר, על מנת להגן על סודיות המידע העובר באתר. יחד עם זאת, במקרים שאינם בשליטתה של האטליה, כגון: פריצה של גנבי מידע במרשתת ו/או מקרים שאינם נובעים ישירות מעבירות פליליות מסוג מחשבה פלילית שבוצעו על ידי האטליה על מנת לפגוע במידע הסודי, לא תהא האטליה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישיר ו/או עקיף, שיגרם למזמין ו/או למי מטעמו אם מידע זה יאבד או יעשה בו שימוש בלתי מורשה.

17. במידה והמוצר אזל במלאי ונתון זה לא צוין כדבעי בדף נתוני המוצר, מחמת טעות שנגרמה בתום לב, אזי האטליה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, שלא לספק את אותו המוצר. האטליה תודיע למזמין על ידי מוקד שירות הלקוחות בתוך 7 ימים מיום ביצוע הרכישה, כי המוצר אינו במלאי. במקרה כזה תישלח הודעת דואר אלקטרוני למזמין על ביטול העסקה והשבתם של כל הסכומים שנגבו מהמזמין על חשבון המוצר, אם אכן נגבו כאלו, לא יאוחר מ4- ימים מיום ההודעה לפיה המוצר אזל. המזמין מצהיר כי לא תשמע טענה נוספת ממנו נוכח מצב זה והוא לא יהיה זכאי לפיצוי ו/או תרופה נוספת בגין מצב זה, מאת האטליה.

18. האטליה נוקטת בשיטת תיעוד לפיה המוצר מצולם באריזתו המקורית (כאשר היא סגורה,) כמשמעותה בסעיף 1 לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה,) תשע"א - ,2010 טרם שליחתו למזמין. היה ולמוצר לא קיימת אריזה מקורית המוצר יצולם על ידי האטליה כמו שהוא (כאשר הוא סגור.)

מדיניות החזרות ומשלוחים

20. המשתמש/ת רשאי לבטל את העסקה שביצעה באתר בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”). 

21. על המזמין לבדוק את המוצר "מיד לאחר קבלתו." במידה שבמוצר שהגיע למענו של המזמין נפל פגם, או שמחמת טעות המוצר שנשלח שונה מזה שנרכש מדף נתוני המוצר על ידי המזמין, או שהמוצר אינו הגיע למענו של המזמין בזמן, בהתאם להוראות תקנון זה - רשאי הצרכן לבטל את העסקה בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר או מיום תום המועד הנקוב לאספקת המוצר (במקרה בו המוצר לא סופק בזמן.) המזמין יבטל את עסקת הרכישה במתן הודעה בכתב בדואר אלקטרוני למוקד שירות הלקוחות )להלן: "הודעת הביטול.(" במקרה כזה, יחזיר האטליה לצרכן את כספו (כולל דמי משלוח אם שולמו) בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול. הצרכן  יעמיד את המוצר לרשות האטליה במקום שבו נמסר לו המוצר ויודיע על כך לאטליה. 

22. בכל מקרה אחר מזה המפורט בסעיף 21 דלעיל רשאי המזמין לבטל את העסקה באמצעות מתן הודעה בדואר אלקטרוני, למוקד שירות הלקוחות, החל מיום עשיית העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת המוצר, או מיום קבלת מסמך פרטי העסקה, לפי המאוחר, תוך חיוב המזמין בדמי ביטול בשיעור של 5% ממחירו הכולל של המוצר או בסך 100 ,₪ הנמוך מבין השניים (להלן":הודעת ביטול עסקה רגילה.)" ביטול העסקה יבוצע באמצעות השבת הפריט לאטליה ובתנאי שהפריט תקין, באריזתו המקורית ולא נעשה בו כל שימוש.

23. החנות המקוונות עשויה להציע לצרכנים לרכוש תווי קנייה דיגיטליים-מקוונים לשימוש באתר (שוברי מתנה) באמצעותם ניתן יהיה לרכוש בשווי כסף, מוצרים בחנות המקוונת בלבד. צרכן שירכוש תווי קנייה כאמור ירכוש אותם באתר על פי ההנחיות שיופיעו בדף נתוני המוצר המתייחס לתווי הקנייה. במסגרת נתונים אלו יצוינו כדבעי, בין היתר, מועד פקיעת התו, שלא יפחת מחמש שנים, סכום שוויו הכספי של התו, אופן ביצוע הרכישה באמצעותו באתר, העברתו במתנה לאחר ותנאים מגבילים נוספים. ויובהר, כנגד כל שימוש בתווי המתנה לא יינתן כלל החזר כספי אלא לכל היותר שובר זיכוי כפי שיפורט להלן, אשר ישמש לרכישה בבית העסק האטליה
או בחנות המקוונת בלבד.

24. על אף האמור בסעיף 23 דלעיל הוראות ביטול עסקה רגילה (הכוללים דמי ביטול,) יחולו על רכישה ראשונית (מזמין תווי המתנה) של תווי הקנייה בהתאם לסעיף 22 דלעיל בשינויים המחויבים. ברי, כי המוצר )תווי הקנייה ישלחו באופן מקוון ישירות לצרכן( ללא צורך בחברות שילוח, הכול כפי המפורט בדף נתוני המוצר.

25. יחד עם זאת, על העושה שימוש בתו המתנה (להלן: "האחר" או "מקבל המתנה)" יחולו כל סעיפי הוראות תקנון זה הנוגעים לפגם במוצר ,אי אספקתו בזמן ואי התאמה, אלא שבכל מקרה לא יוחזר לאחר, שעושה שימוש בתו הקנייה (תווי המתנה,) כסף או עודף כסף. למעט, שובר זיכוי כספי להמשך שימוש בחנות המקוונות או בבית העסק האטליה בשווי השובר שהיה ברשותו. שובר הזיכוי יישלח לצרכן שחלים עליו התנאים האמורים בסעיף זה, תוך תיאום עם מוקד שירות הלקוחות, מיד לאחר בירור התלונה כדבעי בידי שירות הלקוחות.

26. ויודגש, דמי המשלוח הנוגעים לכל מוצר שנרכש באמצעות תו הקנייה יחויבו גם הם במסגרת הסכום הכולל בתווי הקנייה.

27. על שובר הזיכוי הכספי יחולו הוראות סעיף 14ז לחוק הגנת הצרכן. עוד מובהר, כי לצרכן האחר שעשה שימוש באמצעות תווי הקנייה, וברצונו לבטל עסקה רגילה הנוגעת למוצר תינתן האפשרות לעשות כן בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה הכול כאמור בסעיף 22 דלעיל בשינויים המחויבים. דמי ביטול כאמור בסעיף 22 דלעיל - יקוזזו משובר הזיכוי שישלח לצרכן האחר.

28. ויובהר, האטליה לא תהא אחראית לעיכובים שאינם בשליטתה ו/או שמקורם במזמין, לרבות - אי איסוף החבילה בזמן על ידי המזמין, אם נשלחה אליו בדואר רשום (עם אישור מסירה) והמזמין לא קיבלה במענו בזמן, וכן אם לא אסף המזמין את המוצר בזמן מסניף הדואר ו/או - עיכוב בגין קושי ליצור קשר עם המזמין בשעות העבודה המקובלות, על מנת למסור לו חבילה שנשלחה בדואר שליחים וכיוצ"ב. עיכובים כאמור לא ייחשבו כהפרת התחייבותה של האטליה לאספקת המוצר בזמן.

29. כמו כן, היה ועקב מצב הביטחוני, או מזג אוויר קיצוני השורר במדינה, יסרבו חברות ההובלה להוביל מוצרים ליישובים מסוימים, תהא חברת השילוח רשאית לתאם עם הלקוח את מסירת המוצר במקום מוסכם אחר שיהיה מקובל על הצדדים, תיאום זה ייערך באמצעות מרכז שירות הלקוחות ויתועד. כמו כן, היה ועקב מצב הביטחוני או "כוח עליון" יפסקו שירותי השילוח או האתר אזי זמן אספקת המוצר יחול מחדש מיום חידוש שירותי השילוח והאתר.

30. יובהר, מוקד שירות הלקוחות עורך רישומים, הנמסרים לו על ידי חברות השילוח ודואר ישראל, בגין כל דיווח על עיכוב שנגרם כתוצאה מהתנהגותו של המזמין. בגין כל התנהלות מסוג זה הזמן הנקוב לאספקת המוצר, כאמור בסעיף 32 להלן, ייחל להיספר מתחילתו.

31. אספקת המוצר תבוצע אך ורק בימי עבודה (לא כולל ימי שבתון, ערבי חג וחגים) ובשעות המקובלות על ידי חברות השילוח.

32. זמן המשלוח משתנה ע"פ צורת המשלוח של המוצר - שירות משלוחים או דואר ישראל, לבחירתה של האטליה, כפי שיצוין בדף נתוני המוצר. כל מוצר שיצא מבית העסק יגיע לצרכן עד ל14- ימי עסקים, ע"י שירות השילוח שייקבע כאמור על ידי האטליה. במקרים של משלוחים אל ישובים קטנים או ישובים מעבר לקו הירוק יתכן עיכוב בזמן הגעת המשלוחים.

33. מובהר, כי אופן השבת התמורה לצרכן, בהתייחס לכל הוראות הסכם זה העוסקות בהשבת התמורה לצרכן, תתבצע באופן הבא - רישום פעולת החזרת הכסף תיתן על ידי האטליה לחברות כרטיסי האשראי, מיד ובהתאם להוראות תקנון זה. עם זאת, לאחר מתן הוראה זו רישום הפעולה - באמצעות חברת כרטיסי האשראי - יבוצע רק בתוך 3 ימים, מיום מסירת ההוראה (על ידי האטליה לחברות כרטיסי האשראי) לפיה יש לזכות את חשבונו של הצרכן. עוד יובהר ויודגש, כי חברת כרטיסי האשראי תשיב בפועל את כספו של הלקוח במועד בו הסכימו הצרכן וחברת כרטיסי האשראי על מועד חיובו. האטליה אינה צד להסכם זה ולא תשמע טענה נוספת מצדו של הצרכן נוכח מצב זה והוא לא יהיה זכאי לפיצוי ו/או תרופה מאת האטליה.

34. על אף האמור בהוראות תקנון זה, לא ניתן יהיה לבטל את רכישת המוצרים כדלהלן: טובין פסידים;טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן; טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית. הכול בהתאם להגדרתם לפי חוק הגנת הצרכן, תשמ"א- 1981 והתקנות מכוחו.

35. על אף האמור בהוראות תקנון זה, בהתייחס לביטול עסקה לאדם עם מוגבלויות או אדם שהוא עולה חדש או אזרח  ותיק יחול סעיף 14ג1 לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א .1981-

36. ככלל, אופן שילוח המוצרים כאמור ייקבע, באופן בלעדי על ידי האטליה. שינוי אופן השילוח לבקשת הלקוח יכול ויגרור עמו תשלום נוסף, במקרה זה מוקד שירות הלקוחות יבהיר זאת ללקוח וידרוש את הסכמתו בכתב, טרם ביצוע השילוח באופן האחר. במקרה זה, בעת ביטול עסקה רגילה לא יושבו למזמין במסגרת דמי הביטול הוצאות מיוחדות, אלו שנעשו על פי דרישתו.

37. מזמין המעוניין שמוצר כלשהו יישלח למענו שלא באמצעות משלוח יהיה רשאי לאסוף את המוצר בבית העסק (האטליה,) בשעות הפעילות, ובתיאום עם מוקד שירות הלקוחות כמפורט להלן: על המזמין יהיה לסמן בדף נתוני המוצר כי הוא מעוניין "באיסוף עצמי," במקום המיועד לכך על גבי ההזמנה. הלקוח יידרש בעת איסוף המוצר להציג את אישור הרכישה, תעודה מזהה, ואמצעי התשלום. ויובהר, איסוף המוצר מבית העסק יתאפשר רק לאחר קבלת הודעה נוספת מאת האטליה כי המוצר מוכן לאיסוף וזמין בבית העסק. בכל מקרה זמינותו של המוצר לא תאוחר מ14- ימי עסקים מיום אישור ההזמנה. עוד יובהר, כי מרגע שליחת ההודעה לפיה המוצר זמין לאיסוף בבית העסק אזי האטליה לא תהא אחראית למועד בו יבחר הלקוח לאסוף את המוצר מבית העסק, ולא יחולו במקרה זה הסעיפים האמורים באי אספקת המוצר בזמן.

38. מפרט המוצר באחריות היצרן בלבד. כמו כן, יובהר כי האטליה תהא פטורה מכל אחריות לכל נזק שיגרם, במישרין ו/או בעקיפין בקשר עם המוצר, לרבות אך לא רק מחמת איכותו, טיבו, והשימוש בו.

39. זכויות הקניין הרוחני באתר על כל האלמנטים שבו, הכוללות בין היתר את זכויות היוצרים, סימני המסחר, גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, מאגרי המידע, פטנטים, הידע, מידע סודי ואיסוף המידע האישי של הצרכנים, הינן בבעלותה ו/או בשליטה הבלעדי של האטליה, אלא אם צוין באופן מפורש אחרת. כל סימני המסחר המופיעים באתר הינם בבעלותה הבלעדי של האטליה. שימוש כלשהו בלתי מורשה בסימני המסחר האמורים אסור בהחלט.

40. ויודגש, חל איסור מוחלט לעשות שימוש בסימני המסחר של האטליה ללא אישור בכתב ומראש מאת האטליה.

41. כל הדפים ו/או התכנים המצויים באתר הם רכושה של האטליה ואין להעתיק או לפרסם כל חלק מן הדפים ו/או התכנים ללא הסכמתה המפורשת בכתב של האטליה.

42. השימוש באתר ופעילותו נועדו לשימוש בתחומי מדינת ישראל בלבד.

43. האטליה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לעשות כל שינוי בכללי התקנון ובהצגת האתר בכלל, בכל עת מכל סיבה, כאשר שינוי כללי התקנון יתייחסו אך ורק כלפי רכישות עתידיות ולא אלו שכבר בוצעו- עליהן יחול התקנון שהיה בתוקפו בעת רכישת המוצר.

44. בכל מצב בו מזמין או משתמש באתר מנסה לבצע פעילות לא חוקית באתר או פעולה שהיא שבניגוד להוראות תקנון זה במטרה לשבש את פעילותה התקינה של החנות המקוונות, האטליה שומרת לעצמה את הזכות להימנע מהתקשרות עם משתמש זה.

45. כמו כן, בכל מצב בו מזמין אינו עומד בתשלום התמורה למוצר ו/או שהזין - בשלב מסירת הפרטים - פרטים שאינם נכונים ו/או אינם מדויקים ו/או שלמים, אזי האטליה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את רכישתו של מזמין זה.

סמכות שיפוט

השימוש בחנות המקוונת ותנאי שימוש אלה כפופים לחוקי מדינת ישראל. כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הנוגעת לתנאי שימוש אלה ו/או לשימוש באתר יהיו בסמכות שיפוט בלעדית של בית המשפט המוסמך בעיר תל אביב.