top of page

נשמע לכם טוב? באפשרותכם להרשם גם לקורס השנתי המלא. 

לפרטים

מתלבטים? בכדי לאפשר לכם להתנסות, ניתן להרשם רק לחלק מהקורס השנתי. 

לפרטים

קורס ליווי אוצרותי והנחייה אישית

קורס של שבעה מפגשים בהנחיית שרי גולן.

  • מתחיל בתאריך: 14 ביוני
  • 2,100 שקלים חדשים

מקומות פנויים


עוד על הקורס

קורס הנחייה לאמנים בפיתוח הקריירה האמנותית, המעניק ליווי קבוצתי ואישי במפגשים אחת לחודש. אמניות ואמנים רבים נמצאים בסטודיו בבדידות גדולה ובתקיעות מסוימת אחרי או במקביל ללימודי האמנות הרשמיים והלא-רשמיים שלהם. במסגרת הקורס המשתתפים יקבלו ליווי ביצירה האמנותית עצמה בנוסף לליווי בהנחייה של איך "ללדת״ אותה החוצה - תיווך לקראת תצוגה שלה באוויר העולם. המפגשים יספקו מענה לשאלות העולות לכל אחד מאיתנו, ספקות לגבי פיתוח העבודה היצירתית, ושאלות הנוגעות לפיתוח הקרירה האמנותית. המפגשים של הקבוצה מאפשרים היכרות עם אמנים נוספים, שיתוף הדדי בתהליכי עבודה ופידבקים מצמיחים ומפרים מחברי הקבוצה. האמניות/ים יביאו איתם למפגשים עבודות אמנות או/ו תמונות של עבודתם. נתייחס, נתבונן ונשוחח בשיחה פרטנית והנחייה שמותאמת לכל אחת/ד באופן אישי, לצד שיחות, תרגילים ומטלות של חשיבה, כתיבה ותרגילים משותפים לכולם להמשך פיתוח העבודה בבית בין מפגש למפגש. בין שאר התכנים נעסוק בשכלול השפה האמנותית האישית של כל אחת, תיווך האמנות שלנו וחשיפה שלה ברשתות ובמסגרת הגשות וכן למידה של הכנת הגשת הצעת פרויקט של תערוכת יחיד לדוגמא. בנוסף תפעל קבוצת וואטסאפ סגורה המיועדת לשיתוף תכני ודיאלוג סביב הקורס בלבד. מספר המקומות מוגבל * הקורס מחייב נוכחות פיזית בסטודיו האטליה בתל אביב. לא ניתן להשתתף בקורס דרך הזום מרחוק. *קרדיט לצילום: יובל חי


מועדי המפגשים


מדיניות ביטולים

מדיניות ביטול: 1. הודעת ביטול הודעת ביטול לסדנה או לקורס כמפורט להלן, תחשב ככזו באם תימסר ע"י התלמיד בדוא"ל לכתובת info@ateliertlv.com (אין להודיע למנחים) ויש לוודא קבלתה בטלפון 052-5833131. הודעת ביטול שתשלח בהודעת טקסט לטלפון הנייד לא תיחשב הודעת ביטול כדין. 2. החזר כספי החזר הכספי במקרה של ביטול בהתאם לאמור להלן, יבוצע לכרטיס האשראי המקורי בו בוצע התשלום, אלא אם התשלום בוצע במזומן או בשיק ואז ההחזר יתבצע באמצעות העברה בנקאית. 3. תנאי ביטול ● ברישום לסדנה הכוללת לינה ו/או שירותי הארחה ו/או נסיעה מחוץ לבית הספר- ניתן לבטל רישום לסדנה מסוג זה תוך 14 יום מיום הרישום באתר, ובלבד שהודעת הביטול הנ"ל התקבלה בדוא"ל עד שבעה ימי עסקים לפני מועד פתיחת הסדנה. במקרה כזה ינתן החזר כספי מלא בניכוי 5% מעלות הסדנה או 100 ש"ח לפי הנמוך מבינהם. מעבר לכך, הודעת ביטול שתתקבל עד שבעה ימי עסקים לפני מועד תחילת הסדנה ינתן החזר כספי מלא בניכוי 5% מעלות הסדנה או 100 ש"ח לפי הנמוך מבינהם. הודעה שתתקבל במהלך שבעה ימי עסקים ועד שני ימי עסקים לפני מועד תחילת הסדנה, יינתן החזר כספי של 50% מהסכום ששולם בלבד. בגין הודעת ביטול שתתקבל בדוא"ל פחות משני ימי עסקים לפני מועד האירוע, לא יינתן החזר כספי. ● ברישום לסדנה בת 1 עד 4 מפגשים: ניתן לבטל רישום לסדנה מסוג זה תוך 14 יום מיום הרישום באתר, ובלבד שהודעת הביטול הנ"ל התקבלה בדוא"ל עד שני ימי עסקים לפני מועד פתיחת הסדנה. במקרה כזה ינתן החזר כספי מלא בניכוי 5% מעלות הסדנה או 100 ש"ח לפי הנמוך מבינהם. לא התקיים האמור לעיל, תחול מדיניות הביטול שלהלן: 1) הודעת ביטול שתתקבל בדוא"ל עד שלושים יום לפני מועד פתיחת הסדנה- ינתן החזר כספי מלא בניכוי 5% מעלות הסדנה או 100 ש"ח לפי הנמוך מבינהם. 2) הודעת ביטול שתתקבל בדוא"ל פחות משלושים יום ועד שמונה ימים לפני מועד פתיחת הסדנה- ינתן החזר של 80% מהסכום ששולם בלבד. 3) הודעת ביטול שתתקבל בדוא"ל פחות משבעה ימים ועד שני ימי עסקים לפני מועד פתיחת הסדנה- ינתן החזר של 75% מהסכום ששולם. 4) הודעת ביטול שתתקבל בדוא"ל שני ימי עסקים לפני מועד פתיחת הסדנה וכן לאחר פתיחת הסדנה- לא ינתן כל החזר כספי. ● ברישום לקורס של 11 מפגשים ויותר ניתן לבטל רישום לקורס תוך 14 יום מיום הרישום באתר, ובלבד שהודעת הביטול הנ"ל התקבלה בדוא"ל עד שני ימי עסקים לפני מועד פתיחת הקורס. במקרה כזה ינתן החזר כספי מלא בניכוי 5% מעלות הקורס או 100 ש"ח- לפי הנמוך מבינהם. לא התקיים האמור לעיל, תחול מדיניות הביטול שלהלן: 1) הודעת ביטול שתתקבל בדוא"ל עד 30 יום לפני מועד פתיחת הקורס- ינתן החזר כספי מלא בניכוי 5% מעלות הקורס או 100 ש"ח לפי הנמוך מבינהם. 2) הודעת ביטול שתתקבל בדוא"ל פחות 30 יום ועד שמונה ימים לפני מועד פתיחת הקורס- ינתן החזר של 80% מהסכום ששולם בלבד. 3) הודעת ביטול שתתקבל בדוא"ל פחות שבעה ימי


פנו אלינו לכל שאלה

  • שביל המרץ 2, Tel Aviv-Yafo, Israel


להרשמה ולתשלום לחצו על הכפתור כאן

לקניית כל הציוד הדרוש בחנות שלנו

בדקו כאן את רשימת הציוד של הקורס

הכירו את המנחה של הקורס

bottom of page