top of page

נשמע לכם טוב? באפשרותכם להרשם גם לקורס השנתי המלא. 

לפרטים

מתלבטים? בכדי לאפשר לכם להתנסות, ניתן להרשם רק לחלק מהקורס השנתי. 

לפרטים
הקורס מלא

יוצרים עצמאיים

קורס ליווי אמנים בהנחיית טליה ישראלי

  • התחיל ב- 5 בינו׳
  • 1,680 שקלים חדשים

עוד על הקורס

קורס זה מיועד להתניע גופי עבודה חדשים כמו גם לפתח עבודות בהתהוות. מרכז הקורס יהיה עבודה משותפת בסדנה על תרגילים המתייחסים לנושאים שיובאו ושמטרתם לפתח את החשיבה ואמצעי הביטוי המדיומליים. במקביל נערוך שיחות אישיות במטרה להכיר בצורה מעמיקה את כוונות המשתתפים ומתוך רצון להקנות כלים המדייקים את היצירה ולהביאה למחוזות הרצויים. במפגשים חד חודשיים, שימשכו לאורך תקופה משמעותית, נעקוב בתשומת לב אחרי המהלכים שלכם ונחדד יחד את ההבנה של מה דרוש לעבודתכם על מנת להגיע לבשלות וניראות מעניינת וייחודית. נפתח שיחה אישית ולעיתים קבוצתית שכוונתה לחשוף בפני היוצר/ת את הציר המרכזי של יצירתו/ה ודרכו לנסח את החוזקות של העבודה, את הבעיות ואת כיוון ההתפתחות הרצוי. מפגש מעין זה רוצה לזרז תהליכים, שלעיתים קשה להשלים לבד בתוך שלל המחשבות, הרעיונות והתיסכולים שכרוכים ביצירה עצמאית בסטודיו. הליווי והשיחה מטרתם להגדיל את העירנות והמודעות ביחס לעבודתכם ולהביאה למחוז חפצכם מתוך שיחה על אמנות ותהליכי יצירה.


מועדי המפגשים


מדיניות ביטולים

1. הודעת ביטול הודעת ביטול לסדנה או לקורס כמפורט להלן, תחשב ככזו באם תימסר ע"י התלמיד בדוא"ל לכתובת info@ateliertlv.com (אין להודיע למנחים) ויש לוודא קבלתה בטלפון 052-5833131. הודעת ביטול שתשלח בהודעת טקסט לטלפון הנייד לא תיחשב הודעת ביטול כדין. 2. החזר כספי החזר הכספי במקרה של ביטול בהתאם לאמור להלן, יבוצע לכרטיס האשראי המקורי בו בוצע התשלום, אלא אם התשלום בוצע במזומן או בשיק ואז ההחזר יתבצע באמצעות העברה בנקאית. ברישום לקורס של 5 מפגשים ועד 11 מפגשים ניתן לבטל רישום לקורס מסוג זה תוך 14 יום מיום הרישום באתר, ובלבד שהודעת הביטול הנ"ל התקבלה בדוא"ל עד שני ימי עסקים לפני מועד פתיחת הקורס. במקרה כזה ינתן החזר כספי מלא בניכוי 5% מעלות הקורס או 100 ש"ח- לפי הנמוך מבינהם. לא התקיים האמור לעיל, תחול מדיניות הביטול שלהלן: 1) הודעת ביטול שתתקבל בדוא"ל עד שלושים יום לפני מועד פתיחת הקורס- ינתן החזר כספי מלא בניכוי 5% מעלות הקורס או 100 ש"ח לפי הנמוך מבינהם. 2) הודעת ביטול שתתקבל בדוא"ל פחות משלושים יום ועד שמונה ימים לפני מועד פתיחת הקורס- ינתן החזר של 80% מהסכום ששולם בלבד. 3) הודעת ביטול שתתקבל בדוא"ל פחות משבעה ימים ועד שני ימי עסקים לפני מועד פתיחת הקורס - ינתן החזר של 75% מהסכום ששולם. 4) הודעת ביטול שתתקבל בדוא"ל שני ימי עסקים לפני מועד פתיחת הקורס ועד תום מפגש ראשון בקורס (בין אם התלמיד נכח בו ובין אם לא)- ינתן החזר של 65% מהסכום ששולם.


פנו אלינו לכל שאלה

  • שביל המרץ 2, Tel Aviv-Yafo, Israel


להרשמה ולתשלום לחצו על הכפתור כאן

לקניית כל הציוד הדרוש בחנות שלנו

בדקו כאן את רשימת הציוד של הקורס

הכירו את המנחה של הקורס

bottom of page