הגירסה המודרנית והצבעונית במיוחד לציור ׳אולימפיה׳ של הצייר אדוארד מאנה