צביקה לחמן

פסל, רשם וצייר. הנושא המרכזי שמעסיק את יצירתו הוא האדם הרב-ממדי, ובפרט, הזמן האנושי המגולם בדיוקן (בציור) ובגוף (פיסול). עבודותיו מתמקדות בחקר היחס שבין הטבע להתבוננות האנושית. יצירתו מקיימת דיאלוג עמוק עם מסורות עתיקות של ציור, פיסול ואדריכלות ובד בבד מתמודדת עם המורכבות הממשית והמיתולוגית של החיים בארץ. גידל דורות של תלמידים בבצלאל, במדרשה לאמנות, במכון אבני ובסדנאות של מוזיאון תל אביב לאמנויות, והעביר כיתות אמן בארה״ב ובאיטליה.