מוטי ראוכוורגר

מוטי ראוכוורגר, נולד בשנת 1977 בתל אביב. אדריכל בעל תואר שני באדריכלות מה-Architectural Association)AA), לונדון, תואר ראשון לאדריכלות בצלאל, ירושלים, ובוגר לימודי פיסול ורישום בבית הספר New York Studio School, ניו-יורק.

שפת הפיסול מאפשרת לבטא את מה שמעבר למילים. בעבודתו האומנותית מוטי מנכיח את חוקיה וייצוגיה של שפה זו ובמידה דומה מעלימם לכדי קומפוזיציה של אור וחומר. גוף האדם מהווה מקור לידע וזכרון חושי רב עוצמה. מוטי פועל באמצעותו וכנגדו כדי לממש פסל/חפץ אשר בתקווה יוצר קשר נוכח בינו לבין הצופה.

כאשר מפסיקים לעבוד על פסל, אין הדבר מורה על כך שיושבו הסטירות אשר הביאו למימושו. מוטי מנסה להגיע לייצוג פשוט של מתחים אלה ומחפש להגיע לאיזון בין התנועה המתמדת של מבטנו על העולם ובין דממת החפץ/פסל.

מוטי הוא שותף מייסד במשרד האדריכלים Salty Architects , תל אביב. הציג את פסליו בניו יורק, ירושלים ותל אביב.