top of page

צלם ואמן, בוגר המחלקה לצילום בצלאל (2017), והתכנית לתואר השני באמנות
בצלאל (2020).

עבודותיו עוסקות בתמות הנוגעות לפוליטיקה של הנוף, יחסי אדם-טבע ובמופעים
האסתטיים שלהם. דרך גישות פיסוליות, ניסוי ומחקר בחומריות של הצילום בוחן
הוא את גבולות המדיום.

מתעסק בתיעוד עבודות אמנות ומראי הצבה בגלריות ומוזיאונים.
מלמד צילום בתוכנית ללימודי חוץ בצלאל.

דניאל חנוך

דניאל חנוך

קורסים 

אמנות התיעוד וההפצה

אמנות התיעוד וההפצה

קורס של 4 מפגשים בהנחיית דניאל חנוך

bottom of page