אהרלה בן אריה

אהרל׳ה בן אריה, 1955, פסל.
חי ויוצר במושב צפרירים שבעמק האלה.
אמן ייחודי בתחום היצירה המשלבת חומר פונקציה וסביבה.
עבודותיו מוצבות באתרים רבים בארץ ובעולם ומוצגות במוזיאונים ובאוספים מרכזיים .

.
ערכה החברתי והסביבתי של יצירת האמן אהרל'ה בן אריה מתוך דברי האוצר איזיקה גאון ז"ל בפתיחת תערוכת האמן במוזיאון ישראל יצירתו של הפסל אהרל'ה בן אריה שזורה בנוף הישראלי מזה שנים ארוכות. כאמן בעל תפיסה המשלבת סביבה וחברה הוא כיוון ומכוון את יצירתו להיות משולבת בסביבה הציבורית בישראל ובעולם. יצירתו היא מחקר רצוף ומעמיק אחר ערכי התרבות החומרית המקומית ויישומה כפיסול סביבתי פונקציונאלי בעל אמיתות אוניברסאליות. ייחודו של האמן טמון ביכולתו למזג בין רעיונות אמנותיים לאמנות שהיא נגישה ומוטמעת בסביבה הטבעית והאורבאנית. יצירתו שואפת לפשטות שמבטאת דיוק ואמירת הרבה בעזרת מעט . נקודת המוצא שלו מעוגנת בחומר, או יותר נכון במפגש בין החומר לקונספט. המה והאיך שלובים תמיד יחדיו. עבודותיו מורכבות מעשרות אלמנטים השלובים זה בזה ומצטרפים לשלמות צורנית אחת.